Fractievoorzitter / steunfractielid

Pieter Janssen

Commissie Ruimte

Woont in: Grathem, een van de vele parels in de gemeente Leudal

Vind ik leuk: Mensen die zich bezig houden met het vergroten van burger- en arbeidsparticipatie en opkomen voor mensen die zich minder zelfstandig kunnen redden. Ik vind het leuk om elke dag iets bij te dragen aan de samenleving. Want ik wil de wereld verbeteren, al is het maar een heel klein beetje in een wereld waarin men respectvol met elkaar omgaat. Ik denk dan aan thema’s zoals leefbaarheid, interactief beleid, zorg en samenhang in de buurt, duurzame energie, sociaal ondernemerschap. Belangstelling en betrokkenheid naar iedereen. Je inzetten voor de idealen van de PvdA, landelijk en lokaal. Discussies oppakken om er samen uit te komen met vernieuwend en creatief handelen om resultaten te boeken.

Vrije tijd: Samen met mijn vrouw e.a. reizen, wandelen en fietsen door mooie landschappen in binnen- en buitenland. In alle rust met elkaar genieten van natuur en cultuur! Jong van geest blijven door conditie op peil te houden.

Fijnste plek in de Leudal: Laerveld 5 in Grathem.

Lid van de PvdA: sinds de begin jaren negentig actief.

Opleiding: Kweekschool, Orthopedagogiek en Interdisciplinaire Onderwijskunde.

Vroegere functies: voorzitter KPJ Meijel, lid Medezeggenschapsraad, Ouderraad en Schoolbestuur op de Jenaplanschool te Grathem, voorzitter voetbalclub Grathem, onderwijzer, docent, projectleider in een orthopedagogische en ortho-didactische setting, onderwijskundige.

Nu werkzaam als docent Gilde Opleidingen en binnen LVO-Weert als schoolopleider, coach en coördinator Academische Opleiding School Limburg (AOSL).

Sterk in: met alle leeftijdsgroepen en doelgroepen in gesprek komen om er samen sterker uit te komen.

Motto: Doen wat werkt voor de ander geeft extra energie.