Een partij met idealen

PvdA is een partij met idealen en PvdA-ers willen die realiseren. Voor U!

De PvdA-Leudal is de partij die staat voor sociaal-democratische idealen, zoals werk voor iedereen, een eerlijk inkomen, bereikbaar onderwijs voor alle kinderen, een betaalbare gezonde woning en een veilige, fijne buurt. Deze idealen zijn belangrijk, maar zeker zo belangrijk is dat de PvdA die idealen ook wil realiseren.

De gemeente staat het dichtst bij de burger. Juist als eerste overheid kunnen wij als PvdA-ers in Leudal het beste vorm en inhoud geven aan onze idealen zoals gelijke kansen, het recht op een fatsoenlijk bestaan en ondersteuning voor de zwakkeren. Samen met de idealen van solidariteit, vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en duurzaamheid zijn dit de idealen van de sociaaldemocratie. Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en respect voor wie niet kan.