23 april 2013

Werkgelegenheid niet op Limburgs Kwaliteitsmenu!

De PvdA is het er mee eens dat wij in economisch moeilijke tijden moeten kijken en zoeken naar mogelijkheden om bedrijven te steunen. Dat kan door terughoudend te zijn met het hen opleggen van financiële lasten. Als wij ondernemers een financiële tegenprestatie vragen voor een uitbreiding, dan mag dat wat de PvdA betreft betekenen dat hier arbeidsplaatsen mee gecreëerd worden. Inzet moet zijn, arbeidsplaatsen behouden en werkgelegenheid realiseren aan m.n. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een gemeentelijke uitkering enz. De PvdA vindt het jammer dat in de raad de grote partijen hier weinig aandacht voor hadden. Gelukkig kregen wij wel op het ‘Menu’ geplaatst ons voorstel om een fonds te maken voor het verplaatsen van ‘overlastgevende’ bedrijven uit de dorpen. Daarmee wordt onze leefomgeving in de dorpen en de kwaliteit van wonen en leven ons Leudal verbeterd.