Door Hilde Glessner op 16 maart 2014

Vrouwen geven de politiek meer hart en kleur

3 ML radio besteedde de afgelopen twee weken (7 maart en 14 maart) in het programma Oet de Kunst, aandacht aan het thema Vrouwen en politiek.
Zo ging Carmen Nazarski op 14 maart in gesprek met Carla Peters (VVD Maasgouw), Anneke Bours (eerste vrouwelijke lijsttrekker van de PvdA Maasgouw) en Hilde Glessner (2e op de kandidatenlijst van PvdA Leudal).
Met de Gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, bestaat de vraag of er sprake is van gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politiek en het gemeentelijk bestuur in Leudal en Maasgouw?
Een blik in de kandidatenlijsten van de partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Leudal en Maasgouw laat al snel zien dat vrouwen op de lijsten maar sporadisch voorkomen. De vraag is ook of vrouwen op een verkiesbare plek zijn geplaatst.
Het huidige college van BenW in Leudal bestaat zelfs geheel uit mannen. Maasgouw doet het dan al wat beter met één vrouwelijke wethouder. Voor vrouwen zijn de komende verkiezingen buitengewoon belangrijk vanwege de overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten en de forse bezuinigingen die daarmee gepaard gaan. De nadelige gevolgen van deze bezuinigingen zullen vooral ten laste komen van vrouwen. Vooral zij zullen banen verliezen, bijvoorbeeld in de zorg, en naar verwachting zullen de niet meer geleverde overheidsdiensten vooral op hun schouders terechtkomen, ook als mantelzorgers.
Politieke besluitvorming is in de lokale politiek vooral nog een mannending.
Uit onderzoek blijkt keer op keer dat meer diversiteit ten goede komt aan de kwaliteit van de besluitvorming.
Waar blijven dan de vrouwen die aan de besluitvormingstafel zo’n belangrijke rol kunnen vervullen? Is emancipatiedenken niet meer van deze tijd? Als ik sommige jonge vrouwen hoor praten vraag ik me serieus af waarom ik ooit op de barricaden heb gestaan in de zestiger jaren. Dat deed ik toch ook voor de generatie van nu! Er is veel bereikt, maar in politieke zin –althans in Leudal- nog bar weinig.
Ik heb niet onderzocht waar dit mee te maken kan hebben. Dat hebben anderen al uitvoerig gedaan. Veel onderzoekers concluderen dat vrouwen zichzelf niet zo geschikt achten voor de politiek.
De kansen om meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen, zijn er zeker wel. De wil bij de partijen is er zeker. Vrouwen moeten dan zelf ook actief aan de weg timmeren, naar buiten willen treden. In de dorpen valt dat niet altijd mee. De beeldvorming over vrouwen in de politiek speelt hen nog vaker parten. Er worden mannelijke kwaliteiten op hen geplakt met een negatieve intonatie: hard, zakelijk, rationeel. Daar zitten vrouwen niet echt op te wachten. Bij mannen worden deze eigenschappen eerder positief gelabeld.
Het algehele beeld van de kandidatenlijsten is dat het ook vooral 50+ mannen zijn. Naast vrouwen zijn ook jonge mannen en allochtonen nog ondervertegenwoordigd op de lijsten. Hoezo volksvertegenwoordiging!
Belangrijk is dat de kiezer helpt zichtbaar maken dat vrouwen en weldenkende mannen kiezen voor een politiek die recht doet aan iedereen, vrouwen en mannen, jong en oud met een diversiteit aan achtergrond en land van herkomst.
Dus : ga in ieder geval stemmen en kies bij voorkeur een vrouw zodat het politieke landschap een betere afschildering is van onze samenleving.

Horn, 14 maart 2014
Hilde Glessner

Hilde Glessner

Hilde Glessner

Vind ik leuk: eigenlijk veel te veel…maar creatief bezig zijn (tekenen, schilderen en dingetjes maken voor anderen) is op dit moment wel favoriet. Heb ik nooit tijd voor gehad en kom ik nu eigenlijk pas weer aan toe. Sterk in: verbinden, netwerken, organiseren, schrijven. Ik ben een optimist en zie altijd wel weer kansen. Moeilijke

Meer over Hilde Glessner