Door Hilde Glessner op 24 januari 2014

“Stel de mensen centraal en niet het systeem”

Maandag 20 januari 2014:

ANBO Midden Limburg organiseerde een Politiek Café met  de politieke partijen uit de Gemeente Leudal. De bijeenkomst kreeg als titel mee: “stel de mensen centraal en niet het systeem”. Een stelling die de PvdA Leudal van harte onderschrijft.

Een delegatie van de PvdA Leudal (Mart Janssen, Bert vd Goor, Hilde Glessner en Hans Camp) nam deel aan het Politiek Café, georganiseerd door de ANBO (seniorenbond) afdeling Midden-Limburg.

De ANBO is een landelijke vereniging van en voor vijftigplussers. Zij streven naar verbetering van de sociale, materiële en culturele positie van vijftigplussers in de samenleving, zo ook in Midden-Limburg.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen nodigde het bestuur van ANBO Midden-Limburg politieke partijen, wethouders en belangstellende burgers uit om, aan de hand van de voorstellen uit het manifest van de ANBO, met elkaar in debat te gaan over de maatschappelijke ontwikkelingen en zaken die binnen de gemeenten spelen, zoals: veiligheid, werkgelegenheid, bezuinigingen, leefbaarheid in de dorpen en kernen, de rol en invloed van de gemeenteraad, de samenwerking in de regio, aandacht voor mantelzorgers, preventieve ouderenzorg, de afschaffing van de hondenbelasting. Kortom: een veelheid aan onderwerpen ging over de tafel en de politiek leek het op veel onderdelen met elkaar eens te zijn. Of dat ook tijdens de campagnes aan de orde is, zal blijken! Opmerkelijk was nog wel de vraag of de wethouders voldoende vertrouwen hebben in het ambtelijk apparaat. Van de aanwezige wethouders kwam daar geen ontkennend of bevestigend antwoord op. De PvdA sprak hierover haar verbijstering uit. Vertrouwen is natuurlijk wel de basis om samen te werken en daar wil de PvdA zich hard voor maken.

Een prima initiatief van de ANBO.  

Het manifest van de ANBO met de 13 voorstellen voor gemeenten is te vinden via onderstaande link: manifest_gemeenteraadsverkiezingen_2014.pdf

 

Horn, 21-01-2014

Hilde Glessner

Hilde Glessner

Vind ik leuk: eigenlijk veel te veel…maar creatief bezig zijn (tekenen, schilderen en dingetjes maken voor anderen) is op dit moment wel favoriet. Heb ik nooit tijd voor gehad en kom ik nu eigenlijk pas weer aan toe. Sterk in: verbinden, netwerken, organiseren, schrijven. Ik ben een optimist en zie altijd wel weer kansen. Moeilijke

Meer over Hilde Glessner