29 januari 2014

Raadsvragen Vermeende sluiting Bezoekerscentrum Leudal

PvdA Leudal heeft het College gevraagd om haar visie op de toekomst van het Bezoekerscentrum Leudal.  Een aantal van de huidige (interim) bestuursleden heeft te kennen heeft gegeven te stoppen en de PvdA vindt dat het telkens laten aftreden van het bestuur, niet getuigt van de bestuurlijke wil om het bezoekerscentrum open te houden.

Vandaar de vraag welke inzet het College (wethouder) gepleegd heeft om de bestuurlijke continuïteit van het Bezoekerscentrum te bewerkstelligen. De PvdA is van mening dat het College (wethouder) hier tekort schiet, met als gevolg dat Leudal weer een voorziening kwijt dreigt te raken.

Op 22 januari 2014 onvingen we het antwoord dat onze vrees voor de sluiting van het BCL per 1 januari jl. niet werd herkend. Wel hebben de heren Roumen en van Horne intussen hun bestuursverantwoordelijkheid per 1 januari jl neergelegd, maar het bezoekerscentrumcentrum blijft intussen gewoon open. Conform de statuten is het bestuur van de beheersstichting inmiddels tijdelijk overgenomen door de gemeente: in afwachting van een raadsbesluit over een nieuw businessplan voor het BCL.

Lees hier meer over deze raadsvraag