30 juli 2013

Raadsvraag aanpak zwerfvuil

Gemeenten ontvangen de komende jaren 20 miljoen euro (€ 1,19 per inwoner) voor de aanpak van zwerfvuil als onderdeel van het nieuwe Verpakkingenakkoord dat onlangs is gesloten. In het verleden werd een deel van de middelen uit het Verpakkingenakkoord door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) rechtstreeks doorgesluisd naar het landelijk programma “Nederland Schoon”. Dit keer heeft de VNG daarvan afgezien, omdat zij van mening is dat hier een mooie kans ligt om de NME/Duurzaamheidscentra te positioneren in de aanpak.

PvdA-Leudal heeft de raad de vraag gesteld in hoeverre de gemeente Leudal bij de besteding van de beschikbare middelen ruimte gaat reserveren voor activiteiten van het NME/Duurzaamheidscentrum.

Lees meer details over de raadsvragen en de antwoorden (wanneer bekend) op deze pagina