23 september 2014

PvdA Limburg maakt zich op voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen

Op zaterdag 20 september kwamen de PvdA afdelingen van Limburg bij elkaar tijdens de Algemene Ledenvergadering in de Kösterie in Maasbracht om zich goed voor te bereiden op de komende verkiezingen.

Zo gaf Ramon Terstroote een uiteenzetting over de opzet van het verkiezingsprogramma. Aan hem was gevraagd een opzet te maken. Uitgangspunt was: geen lijstjes of opsommingen van goede voornemens, maar verhalen en dromen van echte mensen in Limburg, wat hen bezig houdt en wat de PvdA bijdraagt om mee te helpen die dromen te realiseren. Ramon is sinds 2006 namens de Partij voor de Arbeid wethouder in Venlo.

PvdA Venlo weet als geen ander hoe het campagne moet voeren. De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen lieten dat ook zien. De vergadering was het erover eens: wat voor Venlo geldt kan ook voor Limburg gelden! In oktober zal PvdA Limburg haar lijsttrekker kiezen uit de voorgestelde kandidaten.

Als inspiratiebron was ook Agnes Jongerius te gast tijdens de ALV. Zij is sinds kort Pvda lid van het Europees Parlement. Zij zet stevig in op thema’s als grensoverschrijdende werkgelegenheid en het tegengaan van schijnconstructies. Met haar achtergrond en drive als vakbondsvrouw kan zij als lid van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van grote betekenis zijn. De PvdA fractie in het Limburgs Parlement zet zich stevig in hiervoor en is blij met Agnes als sterke voorvechter in Europa!

Bij haar afscheid gaf ze aan dat zij graag contact wil onderhouden met de leden om niet onder te gaan in de micro cosmos van het Europees Parlement in Brussel, maar vooral ook voeling te houden met wat leden belangrijk vinden. Ze zal geen tweede Ria Oomes worden….maar wel haar best doen om zoveel mogelijk op de hoogte te blijven en te communiceren met haar achterban.

In het verslag van de ALV is terug te lezen welke aandachtspunten de vergadering Agnes heeft meegegeven.