15 februari 2014

PvdA Leudal stelt campagnegeld beschikbaar voor lokale initiatieven.

De PvdA Leudal stelt bijna de helft van het campagnebudget, een bedrag ter waarde van 1000 euro, ter beschikking aan verenigingen, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven. De PvdA vindt namelijk dat het in de Leudalse politiek moet gaan over het aanpakken van problemen.Daarom heeft de PvdA besloten een zeer bescheiden campagne te voeren en niet mee te doen aan de ‘rat-race’ om aandacht door middel van grote verkiezingsborden, banners, driehoeksborden rond lantaarnpalen, goedbedoelde nieuwjaarswensen op rotondes of grappige weggevertjes. In plaats daarvan zal de fractie tijdens de campagne doorgaan zoals het al vier jaar doet: werkbezoeken afleggen  en met inwoners praten over problemen die zij ervaren en hoe dit aangepakt kan worden.

Het campagnegeld dat de PvdA op deze manier bespaart wil de partij inzetten op een nuttige manier: aan initiatieven en activiteiten die een verschil kunnen maken voor de levendigheid/leefbaarheid in de dorpen. Op die manier hoopt de partij duidelijk te maken waar het wat hen betreft om moet gaan in de lokale politiek: plaatselijke initiatieven tot bloei laten komen die de levendigheid en sociale samenhang in de dorpen bevorderen.

U kunt als lokale organisatie in aanmerking komen voor een bedrag van maximaal €250,– !

Het geld wordt verdeeld over de vier voormalige gemeenten (te weten Hunsel, Roggel en Neer, Heythuysen en Haelen), en voor elke voormalige gemeente is er in principe 250 euro beschikbaar.
Maatschappelijke organisaties (sportverenigingen, seniorenverenigingen, buurtverenigingen, kinderclubs enz.) kunnen aanspraak maken op een gedeelte van dit bedrag. Men kan een bijdrage vragen voor een bepaalde activiteit, geld om led-lampen te kopen (zorgt voor lagere energielasten), vakliteratuur kopen enz.

Ook meer specifieke initiatieven kunnen een bijdrage vragen. Zo kan er een bijdrage gevraagd worden voor de viering van Koningsdag, voor de viering van 4-5 mei, kindervakantiewerk enz.

Alle verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk komen in principe in aanmerking voor een subsidie. De belangrijkste vereisten zijn dat de aanvragende organisatie ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel en dat het geld aangewend wordt voor initiatieven die lokale welzijn of duurzaamheid verbeteren.

Aanvraagformulier en regelement kunt u hier vinden. U kunt ook het contact formulier hieronder invullen. U gaat er dan mee akkoord dat we de aanvraag publiek maken zodat erop gestemd kan worden. Mocht u van gedachten veranderen en uw aanvraag willen intrekken, vul dan nog een formulier in met in het onderwerp vak “aanvraag intrekken”

 

Uw naam

Uw email adres

Naam organisatie (wordt gepubliceerd)

Adres organisatie (verplicht)

KvK nummer (verplicht)

Vraagt een bedrag aan van €…. (max 250.--)

Onderwerp

Globale omschrijving van het doel van de organisatie (wordt gepubliceerd):

Omschrijving de besteding van het bedrag (wordt gepubliceerd)