Door Marko Barendregt op 18 augustus 2013

PvdA Leudal schrijft verkiezingsprogramma samen met de mensen, samen met de dorpen

In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Leudal. Ook de PvdA zal weer aan de verkiezingen meedoen. Momenteel zijn we druk doende met het opstellen van ons verkiezingsprogramma, een programma dat wat ons betreft sociaal en dicht bij de mensen zal zijn.

In het verleden was het gebruikelijk dat verkiezingsprogramma’s werden geschreven enkel door leden van de partij. Maar het kan altijd beter. Daarom gaat de Leudalse PvdA samen met de inwoners de voorbereidingen in voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Een goed verkiezingsprogramma schrijf je namelijk niet in het gemeentehuis, maar in de dorpskernen.

Daarom willen we u graag vragen om input voor het verkiezingsprogramma. U weet als inwoner of als organisatie namelijk als geen ander wat er leeft, wat goed gaat en wat eraan mankeert.

Waar moet de PvdA zich de komende vier jaar wat u betreft voor inzetten? Is dat een actief verenigingsleven, verkeersveiligheid, ondersteuning van de minima of juist de zorg en welzijn? Welke knelpunten ervaart u wanneer het de leefbaarheid van uw dorp betreft? Wat zou de politiek nu echt moeten aanpakken?

Daarom willen wij vragen uw visie op de politiek in de Leudalse dorpen met ons te delen, door een antwoord te geven op deze vragen? U kunt dat doen door uw inbreng bij ons in te sturen op basis van de volgende twee vragen:

1)      Wat is naar uw mening hét belangrijkste politieke onderwerp voor uw dorp?

2)      Welke andere onderwerpen moeten zeker ook ter sprake komen

U kunt uw reactie in onderstaand formulier naar ons verzenden of mailen naar markobarendregt@gmail.com. Mocht u liever een persoonlijk gesprek willen, dan kan dat uiteraard ook. In dat geval kunt u dat ook via onderstaand adres kenbaar maken. Insturen kan nog tot 30 september.

Wat doen wij met uw inbreng?

Al uw bijdrages zullen we zoveel mogelijk betrekken bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma. Uiteraard zullen we geen standpunten opnemen die lijnrecht tegen de basisprincipes van de PvdA staan. Maar goede ideeën die stroken met onze beginselen zullen zeker in het programma verschijnen.

Daarnaast zullen we een (geanonimiseerd) overzicht maken van alle inbreng en aangeven op welke wijze wij deze hebben verwerkt.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp
Vraag of inbreng voor verkiezingsprogramma Leudal

Uw bericht

Marko Barendregt

Marko Barendregt

Woont in: Neeritter Vind ik leuk: Teveel, bijvoorbeeld mijn werk (Stichting Benchmark GGZ), mijn hobbies en natuurlijk mij gezin. In de lokale politiek vind ik campagnevoeren erg leuk. Sterk in: Ik ben een mannetje van de inhoud, hou ervan mijn tanden te zetten in complexe problemen en puzzels. Motto: sociaal, samen, sterk! Vrije tijd: hardlopen, koken,

Meer over Marko Barendregt