Door Hilde Glessner op 11 mei 2014

PvdA Leudal maakt zich op voor de toekomst

We zijn nog steeds ‘fris en fruitig’ om met Umberto Tan te spreken! Ook al zitten we niet in de gemeenteraad, onze inspanningen en het ombudswerk gaan de komende vier jaar gewoon door. Zo hebben we de komende jaren het nodige te doen om de burgers van Leudal te overtuigen van het feit dat linkse politiek bedrijven bijdraagt aan meer sociaal bewustzijn in de dorpen.

 

Algemene Ledenvergadering

Op 21 mei a.s. houdt de PvdA Leudal haar ledenraadsvergadering om 19.30 uur in de Bombardon in Heythuysen. Behalve de leden is iedereen van harte welkom om de plannen voor de komende vier jaren met elkaar te bespreken en mee te helpen om Leudal een sociaal smoel te geven.

Opgave vooraf is wel nodig bij de secretaris: adlenaerts@gmail.com.

Tijdens de ALV wordt tevens een nieuw bestuur gekozen. Leden kunnen zich tot 20 mei kandidaat stellen.

 

Europese verkiezingen

In Nederland 2014 is de verkiezingen voor het Europees Parlement gepland op 22 mei a.s. Stilaan verschijnen weer de verkiezingsborden in de dorpen, maar zijn er geen debatten tussen de partijen in Leudal. De animo bij burgers om hun stem uit te brengen op wie hen in het Europees Parlement zal moeten vertegenwoordigen lijkt niet zo groot. De belangen zijn echter wel heel erg groot. Er zijn de afgelopen jaren al veel moeilijke beslissingen genomen als gevolg van de economische crisis in Europa en er moeten nog veel beslissingen genomen worden. Welke richting moet Europa nemen? Hoe moeten toekomstige uitdagingen worden aangepakt?

De PvdA voert landelijk maar ook op diverse locaties in Limburg campagne voor een socialer Europa.

‘Meer banen hier in Nederland. Het aanpakken van banken en bonussen. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Een samenleving die gebaseerd is op verdraagzaamheid en niet op haat en nijd tussen mensen. Dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. Veel kunnen we in Nederland zelf. Maar voor gezamenlijke uitdagingen hebben we elkaar in Europa nodig. Samen laten we banken weer werken voor spaarders in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Overdreven bemoeizucht en doorgeslagen marktdenken pakken we aan.’

Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar. In Nederland zijn er 26 zetels te verdelen. Dit keer staan op de lijst maar liefst drie Limburgse PvdA kandidaten: Marijke Clerx (nummer 16); Geert van der Varst (nummer 27) en Odile Wolfs (nummer 44).

De PvdA Leudal roept de burgers van Leudal dan ook dringend op om vooral te gaan stemmen, want het gaat ons wel terdege aan wie de leiding neemt in Europa!

Hilde Glessner

Hilde Glessner

Vind ik leuk: eigenlijk veel te veel…maar creatief bezig zijn (tekenen, schilderen en dingetjes maken voor anderen) is op dit moment wel favoriet. Heb ik nooit tijd voor gehad en kom ik nu eigenlijk pas weer aan toe. Sterk in: verbinden, netwerken, organiseren, schrijven. Ik ben een optimist en zie altijd wel weer kansen. Moeilijke

Meer over Hilde Glessner