5 mei 2013

PvdA-Leudal en schaliegas

Voormalig wethouder Mart Janssen (PvdA) nam het initiatief om de gemeente uit te roepen als schaliegasvrije-gemeente (de eerste in Limburg!). Dat betekent dat Leudal niet actief meewerkt aan het boren naar schaliegas. De PvdA vindt dat winning van schaliegas in een dichtbevolkt land als Nederland alleen mogelijk is onder strenge voorwaarden: als het schoon en veilig genoeg kan. Het ministerie van EZ voert op dit moment een onderzoek uit om dat te kunnen bepalen. Eind juli 2013 worden de resultaten verwacht. Die resultaten wachten wij nu eerst af. Het is belangrijk om te beseffen dat schaliegas slechts kan fungeren als een tussenoplossing voor ons energievraagstuk. We kunnen hoogstens voor tien jaar extra gas uit de bodem halen waardoor het nooit een duurzame oplossing zal zijn. Als we als land in de toekomst uiteindelijk echt energieonafhankelijk willen worden, moeten we blijven investeren in duurzame energie uit zon, wind en geothermie. Het kabinet doet dat alleen dit jaar al met drie miljard Euro en Leudal doet dat o.a. via “stel je Leudal voor” (www.steljeleudalvoor.nl). Ook een initiatief van de PvdA (voormalig wethouder Janssen)!