Door Hilde Glessner op 16 januari 2014

PvdA ALV Gemeentelijk Jeugdbeleid

PvdA Leudal was present op de druk bezochte Algemene ledenvergadering van de PvdA Gewest Limburg. De ALV had als thema: Gemeentelijk Jeugdbeleid. Er was een korte inleiding van PvdA-Gedeputeerde Peter van Dijk (Jeugdzorg, Zorg & Welzijn, Media en Vergunningen) die in december 2013 heeft ingestemd met het laatste uitvoeringsprogramma Jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg gaat per 2015 over naar de 33 Limburgse gemeenten. De vraag was: zijn we er klaar voor?

Tijdens de themabespreking in de ALV Gewest Limburg werd aan de hand van stellingen met een panel van wethouders uit diverse gemeenten en de leden gediscussieerd over de kansen die de transitie van de jeugdzorg kan bieden. Genoemd werden: ontschotting (zorg rond het kind/gezin organiseren), meer preventie en minder bureaucratie, slimmer werken en beter samenwerken. Uiteraard was er ook aandacht voor zorgpunten, zoals de snelheid waarmee alles moet gebeuren, de kennisachterstand bij verschillende partijen (zoals de gemeenten) en uiteraard de bezuiniging die de transitie begeleid.

De provincie doet er in ieder geval alles aan om een ‘warme’ overdracht van de jeugdzorg te realiseren, aldus Peter van Dijk zodat de kwaliteit van de jeugdzorg ook na 1 januari 2015 gewaarborgd blijft en geen kind of ouder er de dupe van wordt.

Korte achtergrond
Vanaf 1989 was de Provincie Limburg verantwoordelijk voor een groot deel van de in Limburg aangeboden jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 wil het Rijk de jeugdzorg weer dichtbij het kind organiseren en wordt de gemeente de eerstverantwoordelijke financier. Dat gaat gepaard met een aanzienlijke bezuiniging op het totale budget, die oploopt tot 15% ! Van alle middelen die de gemeenten van het Rijk gaan ontvangen zal, zo wordt nu duidelijk, in eerste instantie in elk geval 80% bij de huidige jeugdzorgaanbieders terechtkomen. Voor die instellingen dreigt dus per 2015 een forse bezuiniging die waarschijnlijk aanzienlijke frictiekosten met zich mee zal brengen, met name voor het ontslag en de omscholing van personeel.

Hilde Glessner

Hilde Glessner

Vind ik leuk: eigenlijk veel te veel…maar creatief bezig zijn (tekenen, schilderen en dingetjes maken voor anderen) is op dit moment wel favoriet. Heb ik nooit tijd voor gehad en kom ik nu eigenlijk pas weer aan toe. Sterk in: verbinden, netwerken, organiseren, schrijven. Ik ben een optimist en zie altijd wel weer kansen. Moeilijke

Meer over Hilde Glessner