5 mei 2013

Petitie: Zeg NEE tegen het oppakken en opsluiten van illegalen

Fractie van de PvdA-Leudal heeft haar steun gegeven aan deze petitie.

Het kabinet wil illegaal verblijf strafbaar stellen. In de praktijk betekent dit dat alle illegalen kunnen worden vervolgd en gestraft. Waarom? Alleen omdat zij illegaal zijn. Dit is inhumaan en onrechtvaardig.

Op 27 april 2013 vindt het partijcongres van PvdA plaats. De petitie zal ingebracht worden om op dat congres de partijtop van PvdA te vragen om af te zien van dit onzalige plan.

Ga voor meer informatie over deze petitie naar de website “zeg-nee-tegen-het-oppakken-en-opsluiten-van-illegalen