Door Hilde Glessner op 11 februari 2014

Ouderenbeleid en Leudal

Van de 8 politieke partijen in Leudal die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. gaven er 7 gevolg aan de uitnodiging van de gezamenlijke seniorenverenigingen om met hun in gesprek te gaan over het gemeentelijk ouderenbeleid.
De verenigingen vormen samen de Stichting Ondersteuning Seniorenverenigingen Leudal (SOSL). Als onderlegger voor het gesprek hebben zij een wensenbrief naar de politiek gestuurd waarin zij aandacht vragen voor onderwerpen die vooral de ouderen aangaan. De bijeenkomst werd gehouden op woensdag 5 februari, in het gemeenschapshuis St. Servaas in Nunhem.  Sjra van Horne, voorzitter van Omroep 3ML, fungeerde als dagvoorzitter. Gedurende het eerste uur konden de politieke partijen hun standpunten naar voren brengen op het gebied van leefbaarheid, vervoer en accommodatiebeleid, maar ook communicatie met de seniorenverenigingen en de functie van kerncoördinator in de dorpen (de aandachtspunten die in de wensenbrief staan vermeld).

De PvdA werd vertegenwoordigd door Hilde Glessner en zij benadrukte dat de wensen van de seniorenverenigingen in feite niet echt afwijken van hetgeen de PvdA nastreeft. Dus over het WAT waren we het al snel eens. Het HOE was duidelijk een punt van discussie tussen de seniorenverenigingen en de vertegenwoordigers van de politieke partijen, want bij elke wens hoort natuurlijk ook een financieel plaatje. Zo komen we in de nabije toekomst bijvoorbeeld veel  seniorenwoningen tekort als ouderen uitstromen uit de verzorgingshuizen, is er een kerncoördinator nodig in de dorpskernen om activiteiten met, door en voor ouderen te stimuleren en ondersteunen, moet het (openbaar) vervoer worden verbeterd en zijn per dorpskern ontmoetingsplekken nodig. Er wordt gepleit voor het in stand houden van bijvoorbeeld gemeenschapshuizen.

De wensenlijst van de senioren is lang en er zullen keuzen moeten worden gemaakt die financieel haalbaar zijn. Bovendien zal ook meer gekeken moeten worden wat senioren en hun directe omgeving zelf kunnen doen. Als voorbeeld werd gerefereerd aan de vele vrijwilligersinitiatieven die er al zijn, zoals het NaoberzorgPunt in Roggel. Voor zowel politiek als senioren was het een zinvolle bijeenkomst, niet doorspekt met loze beloftes maar met aandacht en zorg voor de zaken die ouderen bezig houden en die om oplossingen vragen.

Hilde Glessner

Hilde Glessner

Vind ik leuk: eigenlijk veel te veel…maar creatief bezig zijn (tekenen, schilderen en dingetjes maken voor anderen) is op dit moment wel favoriet. Heb ik nooit tijd voor gehad en kom ik nu eigenlijk pas weer aan toe. Sterk in: verbinden, netwerken, organiseren, schrijven. Ik ben een optimist en zie altijd wel weer kansen. Moeilijke

Meer over Hilde Glessner