13 mei 2014

Open brief Samen Zorgen Huis

De PvdA Leudal roept de bestuurders (college, raadsleden, politieke partijen) op om op een zo kort mogelijke termijn besluitvorming over de realisatie van het Samen Zorgen Huis in de gemeenteraad te brengen.

Langer uitstel van besluitvorming is niet acceptabel en brengt het initiatief ernstige schade toe.

Kom op politici en bestuurders, hak die knoop door!

 

Het Samen Zorgen Huis  is bij uitstek een initiatief dat past binnen de participatiewet. Het is een kleinschalige goedkope voorziening voor mensen die na ziekenhuisopname moeten herstellen en nog niet naar huis kunnen. Het bezetten van een duur ziekenhuisbed kan hiermee worden voorkomen. Bij de opzet en het beheer worden alle mensen uit die wijk betrokken samen met professionele zorgorganisaties. Het is een uitstekend burgerinitiatief dat geheel past bij de vormgeving van de participatieopdracht die de gemeente Leudal heeft.  Inwoners van Leudal die hun verantwoordelijkheid nemen en samen vorm geven aan gemeenschapszorg. In februari 2014 is, met steun van de PvdA, besloten om een zorgexploitatiebijdrage te verstrekken voor de ontwikkeling van het Samen Zorgen Huis, voor de komende 3 jaar. De politiek lijkt het nu niet te deren dat dit initiatief ter ziele dreigt te gaan omdat de besluitvorming over de financiering van de ‘stenen’ steeds wordt uitgesteld.

Iedereen staat klaar, heeft zijn of haar bijdrage geleverd ( subsidie van de Provincie Limburg, de vrijwilligers en professionals staan klaar, de woningbouwcorporatie is voorbereid om de bouw te starten etc.). Het is nu wachten op de gemeente Leudal.

Het baart de PvdA ernstig zorgen dat het verdelen van het bestuurlijk pluche op dit moment belangrijker lijkt dan de sociale thema’s in de gemeente die dringend aangepakt moeten worden, zoals het Samen Zorgen Huis.

De PvdA Leudal vindt dat de bestuurders nu snel hun verantwoordelijkheid moeten nemen en niet langer moeten dralen. Zorg dat Leudal een Samen Zorgen Huis krijgt!

Het kan toch niet zo zijn dat door de lange stoelendans rond de coalitievorming te komen, het Samen Zorgen Huis niet kan worden gerealiseerd!

 

Namens de PvdA Leudal

 

De heer Lenearts           De heer van de Goor

Secretaris                        Voorzitter