21 september 2013

“Goed huurderschap”

In april jl. moest de brandweer uitrukken voor een woningbrand aan de Brugstraat in Roggel. De huurder had het pand gebruikt voor bedrijfsmatige hennepteelt en had daarmee een gevaarlijke situatie gecreëerd. De plantage werd via illegaal afgetapte elektriciteit en via provisorisch aangelegde leidingen van stroom voorzien. De brandweer kon niet voorkomen dat een deel van de woonwagen flinke schade opliep.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft de PvdA Leudal de raad gevraagd of het wenselijk zou zijn stappen te ondernemen tegen de huurder zoals het opzeggen van de huur van het pand. Per slot van rekening is er door onverantwoordelijk en illegaal gedrag een levensgevaarlijke situatie ontstaan voor omwonenden.

De raad heeft hierop geantwoord dat de hennepkwekerij en daarmee de illegale en gevaarlijke situatie door de politie is ontmanteld waardoor de basis voor bestuursrechtelijke handhaving niet meer aanwezig is (…). In de huurcontracten van de gemeente staat geen ontbindingsclausule vermeldt indien hennep wordt aangetroffen in een huurobject. In de werkgroep woonwagenlocaties is afgesproken dat een algemene brief aan al onze huurders wordt gestuurd met daarin een uitleg over wat wij verstaan onder goed huurderschap en dat het exploiteren van een hennepplantage daar niet onder valt!

Conclusie: op initiatief van de PvdA komt het College iets in beweging. Men heeft veel woorden nodig om aan te geven dat men eigenlijk niets had willen doen rond dit strafbaar feit. Onze raadsvraag heeft gezorgd dat er een initiatief wordt genomen om in de toekomst op te treden tegen deze vorm van ‘slecht huurderschap’. Laten wij hopen dat men dat ook daadwerkelijk doet.

Raadsvraag juni 2013 Hennepteelt

Link naar definitie “goed huurderschap”

Nieuwsbericht op Nederweert24