13 september 2014

Eerste vrouwelijke fractievoorzitter in Leudal

Op dinsdag 9 september 2014 kozen de leden van de PvdA Leudal tijdens haar algemene ledenvergadering een nieuw bestuur. De drie kandidaten werden unaniem gekozen: Hilde Glessner uit Horn als voorzitter, Pieter Hengeveld uit Heythuysen als secretaris en Hans Camp uit Roggel als penningmeester. Daarmee is de PvdA Leudal de eerste partij in Leudal die bewust kiest voor een vrouw aan de leiding.

Een heel nieuw team gaat de komende periode aan de slag met de reeds voor de verkiezingen in maart uitgezette koers. De gemeenteraadsverkiezing had helaas niet voldoende stemmen opgebracht om als PvdA ook in de raad te komen, maar dat laat onverlet dat de PvdA actief blijft.

 

Tijdens de ledenvergadering was er natuurlijk ook uitgebreid aandacht voor het vertrekkende bestuur: Bert van Goor, voorzitter en Ad Lenaerts, secretaris en penningmeester van de PvdA Leudal. Beiden sinds de gemeentelijke herindeling actief en politiek betrokken bij de vele thema’s die de politieke agenda van Leudal beheersten afgelopen jaren. De vergadering sprak haar waardering uit voor de wijze waarop beiden hun werk voor de partij hebben gedaan. Ze blijven natuurlijk wel hun bijdrage leveren, maar dan in een andere rol. Beiden vonden het tijd om het stokje over te dragen.

Dat stokje zal niet alleen door het nieuwe bestuur worden overgenomen, maar ook door een drietal commissies worden vormgegeven. Die maken deel uit van de nieuwe structuur van de PvdA Leudal die in de algemene ledenvergadering van mei dit jaar al was bekrachtigd.

PvdA Leudal zal ook de komende tijd van zich laten horen. Zoals we na de verkiezingen al aan hebben gegeven, houdt het werk van de PvdA Leudal niet op na de verkiezingen, maar begint het eigenlijk pas. Komende vier jaar hebben we het nodige te doen om burgers voor ons en onze ideeën te winnen en Leudal een sociaal smoel te geven. De eerste daad was al een inspraaknotitie voor de bespreking van de “Kadernota en actieprogramma Wmo Begeleiding” tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 september, waarin de PvdA Leudal o.a. pleit voor het realiseren van een onafhankelijke ombudsfunctie in Leudal om mensen verder te helpen in het enorme woud van de transities en decentralisaties en knelpunten te signaleren in de uitvoering van acties.

Nu PvdA-er Frans Timmermans onze belangrijkste man lijkt en naar Brussel vertrekt, is ook het imago van de PvdA landelijk gelukkig wat opgekrikt.

Het nieuwe bestuur nodigt burgers van Leudal uit om actief burgerschap te tonen en uiting te blijven geven aan wat hen bezig houdt. Doe dat vooral ook via onze facebookpagina en via de website: https://leudal.pvda.nl/