14 september 2013

Actie tegen schaliegas boringen

Op de website van Milieudefensie kunt u lezen over de mogelijk schadelijk gevolgen van boringen naar schaliegas. U kunt op de website van milieudefensie (klik hier om er heen te gaan) een petitie tekenen om onze tweede kamer te overtuigen dat schaliegasboringen geen goede weg is om op te gaan. Schaliegasboringen gaan gepaard met zogenaamd fracking, een techniek waarmee kleine scheurtje in diepe steenlagen gemaakt worden om gas vrij te laten komen voor winning. Deze scheurtjes worden gemaakt door met hoge druk water, zand, en een kleine fractie chemicaliën de grond in the pompen.

Enige cijfers voor de techneuten:

Voor elke boorput wordt minimaal 100 miljoen liter fractievloeistof de grond in geperst (open referentie). Deze vloeistof bevat meer dan 0,5% chemicaliën, dus meer dan 0,5 miljoen liter! Meeste van die chemicaliën zijn ongevaarlijks zuren of basische stoffen maar een aantal zijn zeker niet ongevaarlijk zoals bijvoorbeeld glutaaraldehyde dat een bacteriedodende werking heeft, maar ook kankerverwekkend is voor ander leven (open referentie). Een muis sterft (LD50) na 4 uur blootstelling aan 0,005 gram glutaaraldehyde. Natuurlijk zitten er geen muizen op kilometers diepte (…) maar we willen niet dat door een ongelukje, foute berekening of wet van Murphy (alles dat mis kan gaan gaat ooit mis) dat deze troep in the grondwater terecht komt. Nu niet, maar ook niet over 100 jaar!

Investeren in de toekomst is investeren in nieuwe duurzame energiewinning, en investeren in een gezonde wereld voor ons en voor wie na ons komen.
Daarom steunt de PvdA Leudal de actie van milieudefensie van harte.

(Redactie)