21 februari 2014

Aangemelde organisaties voor actie Campagnegeld

18 februari 2014 om 19:15

De PvdA Leudal stelt bijna de helft van het campagnebudget, een bedrag ter waarde van 1000 euro, ter beschikking aan verenigingen, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven. De PvdA vindt namelijk dat het in de Leudalse politiek moet gaan over het aanpakken van problemen. Daarom heeft de PvdA besloten een zeer bescheiden campagne te voeren en niet mee te doen aan de ‘rat-race’ om aandacht door middel van grote verkiezingsborden, banners, driehoeksborden rond lantaarnpalen, goedbedoelde nieuwjaarswensen op rotondes of grappige weggevertjes. In plaats daarvan zal de fractie tijdens de campagne doorgaan zoals het al vier jaar doet: werkbezoeken afleggen  en met inwoners praten over problemen die zij ervaren en hoe dit aangepakt kan worden.

Het campagnegeld dat de PvdA op deze manier bespaart wil de partij inzetten op een nuttige manier: aan initiatieven en activiteiten die een verschil kunnen maken voor de levendigheid/leefbaarheid in de dorpen. Op die manier hoopt de partij duidelijk te maken waar het wat hen betreft om moet gaan in de lokale politiek: plaatselijke initiatieven tot bloei laten komen die de levendigheid en sociale samenhang in de dorpen bevorderen.

Hieronder staan de instellingen die zich hebben aangemeld voor deze actie, op volgorde van aanmelding.

Stemmen kan via  https://www.surveymonkey.com/s/WNG2L56

Aanmelden kan nog via https://leudal.pvda.nl/