14 maart 2014, Bombardon | Bombardon

Jongerendebat “BinnensteBuiten”

Jongerendebat “BinnensteBuiten”

14 maart van 19.30u tot 21.00u in de Bombardon

Opzet

 • Debatten worden geleid door Ruud van der Kop (ex-redacteur 3ML)
 • Drie rondes
 • Eén thema per ronde
 • Eén ronde duurt 15 minuten
 • 1e + 2e ronde: 2 politici vs 2 jongeren
 • 3e ronde: 2 jongerenwerkers vs 2 politici
 • Loting voor politici (bij welk thema zij worden ingedeeld) vindt plaats net vóórdat het debat begint
 • Na iedere ronde is er 10 minuten tijd voor vragen en opmerkingen vanuit het publiek

*       De volgende media worden uitgenodigd: L1, Dagblad de Limburger, 3ML en Leudalnieuws

Namens de politiek

De lijsttrekkers van de onderstaande partijen ontvangen een uitnodiging. Bij verhindering wordt gevraagd een vervanger te regelen.

 • Samen Verder: Arno Walraven
 • Ronduit Open: Joerie Minses
 • CDA:                  John van den Beuken
 • VVD:                  Ad Thomassen
 • Progressief Leudal:      Joost van der Stappen
 • PvdA:                 Mart Jansen

Namens de jongeren

 • Eén jongere uit Heythuysen namens The Bomb en één jongere uit Ittervoort namens De Blokhut. (Thema 1)
 • Twee jongeren uit Baexem die regelmatig hun vrije tijd ‘op straat’ doorbrengen. (Thema 2)

Namens het jongerenwerk

Vester Bergmans & Jeremy Kreefft (Thema 3)

 

Thema’s

Thema 1:   “Naar binnen of naar buiten?”    

Momenteel zijn er twee jongerencentra in Leudal, namelijk De Blokhut in Ittervoort en The Bomb in Heythuysen. Deze plekken worden (twee-)wekelijks goed bezocht door jongeren. Zouden deze jongerencentra behouden moeten blijven? Of staat een jongerencentrum haaks op het huidige aanbod aan sociaal-maatschappelijke, sportieve voorzieningen? Wat zijn de plannen van de politieke partijen?

Thema 2:   “Buiten binnen zitten!”

Niet in alle kernen zijn jongerencentra, terwijl daar toch veel jongeren hun vrije tijd in de buitenruimte met elkaar doorbrengen. Van tijd tot tijd leeft de discussie over deze ‘hangjongeren’ weer op. Zouden zij een eigen toegewezen overdekte plek moeten kunnen krijgen waar zij elkaar op een verantwoorde wijze kunnen ontmoeten? Of moet men jongeren die zo nu en dan overlast veroorzaken in de ogen van omwonenden zeker niet faciliteren?

 Thema 3:   “Van buiten naar..?!”

Het jongerenwerk werkt al jaren naar tevredenheid van de politiek in de gemeente Leudal. De nadruk heeft altijd op ambulante werkzaamheden gelegen (‘buitenwerk’). Nu is het jongerenwerk echter niet meegenomen in de aanbesteding van het welzijnswerk dat vanaf 1 juli 2014 gestalte gaat krijgen. Er ligt geen opdracht van de gemeente wat betreft het onderdeel Jongerenwerk, waardoor haar toekomst zeer onzeker is. Hoe ziet de politiek de rol en de functie van het jongerenwerk? Is het jongerenwerk een noodzakelijke partij als het gaat om preventie.