21 mei 2014, om 19:30, Bombardon in Heythuysen | Bombardon in Heythuysen

Algemene Leden Vergadering

In deze ALV een korte terugblik op 2013 zowel inhoudelijk als financieel, maar kijken we vooral vooruit. Er liggen diverse plannen die we willen delen en waar we jullie reacties en inbreng op nodig hebben. Ook al zitten we de komende vier jaar niet in de gemeenteraad…..ons werk gaat gewoon door.